Privalomi langeliaiclose
* - Privalomi langeliai

Svarbi informacija, skirta užsienio pacientams!

Visiems užsienio pacientams, kuriems būtinas gydymas mūsų klinikoje, turime gerų naujienų! Pacientai iš valstybių, kuriose yra didelė infekcijos rizika dabar taip pat gali įvažiuoti į Latviją.
IVF Riga
https://www.ivfriga.lt/naujienos.html2020-09-04

2020 metų rugsėjo 2 dieną patvirtintos pataisos 2020 metų birželio 9 dienos Ministrų kabineto taisyklėms Nr. 360 „Epidemiologinio saugumo priemonės, ribojančios COVID -19 infekcijos plitimą“, kurios numato leidimą įvažiuoti į Latviją COVID-19 metu taip pat iš valstybių su aukšta infekcijos rizika su tikslu gydytis Latvijoje.

„37.11. užsieniečiams, kurių atvykimas į Latviją gydytis medicininio turizmo srityje suderintas su Sveikatos apsaugos inspekcija, jei šie asmenys gali pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jie atliko laboratorinį tyrimą COVID -19 diagnostikai ne anksčiau, kaip trys dienos iki atvykimo į Latvijos Respublikos teritoriją, ir COVID -19 infekcijos pas juos nerasta“.
„38.1. Asmenys, paminėti šių taisyklių 37.11. punkte, nurodydami savo vardą, pavardę, asmens kodą ir kontaktinį telefoną raštiškai patvirtina, kad būdami Latvijos Respublikos teritorijoje už medicinos įstaigos, kurioje gydosi ribų, laikysis reikalavimų, nurodytų šių taisyklių 56 ir 615“.
„551 Asmuo gali vykti į valstybę, kurioje gyvena arba keisti buvimo vietą naudodamasis medicinine veido kauke.  Prieš palikdamas namų karantino buvimo vietą, kad galėtų vykti į valstybę, kurioje gyvena arba prieš keisdamas namų karantino vietą asmuo apie tai informuoja Sveikatos apsaugos inspekciją“.  
„562 Asmuo gali vykti į valstybę, kurioje gyvena arba keisti buvimo vietą naudodamasis priemone, dengiančia burną ir nosį. Prieš palikdamas saviizoliacijos vietą, kad galėtų vykti į valstybę, kurioje gyvena arba prieš keisdamas saviizoliacijos vietą asmuo apie tai informuoja Valstybinę policiją“.  
„601 Apie tai, kad asmuo, nurodytas 37.11. punkte bus gydomas, medicinos įstaiga, teikianti medicininio turizmo paslaugą, Sveikatos apsaugos inspekcijai pateikia informaciją apie:  
60.1 1 nurodoma asmens, kuris bus gydomas vardas, pavardė, asmens kodas ir kontaktinis telefono numeris;
60.1 2 gydymui būtina sveikatos priežiūros paslauga, kuri bus teikiama asmeniui ir šios paslaugos pagrindimas;  
60.1 3 medicinos darbuotojo, kuris teiks nurodytą paslaugą vardas, pavardė ir specialybė;  
60.1 4 suplanuotos buvimo vietos adresas“.
„61.5 Asmenys, atvykstantys į Latvijos Respublikos teritoriją su tikslu gydytis latviškose gydymo įstaigose medicinos turizmo srityje iš valstybės, kuri minima centro tinklalapyje ir kuriai taikomos ypatingos atsargumo priemonės ir apribojimai:
61.5 1 saviizoliacijos laikotarpiu gali naudotis visuomeniniu transportu naudodamiesi burną ir nosį dengiančia priemone tik vykdami į buvimo vietą Latvijos Respublikoje ir į latvišką medicinos įstaigą sveikatos paslaugoms;
61.5 2 ne vėliau nei po 24 valandų nuo atvykimo į Latvijos Respublikos teritoriją atlieka laboratorinį tyrimą COVID – 19 diagnostikai;
61.5 3 atlieka pakartotinį laboratorinį tyrimą COVID – 19 diagnostikai atitinkamai 5-7-ą dieną po asmens atvykimo iš valstybės, kuri paminėta centro tinklalapyje ir kuriai taikomos ypatingos saugumo priemonės ir apribojimai, jei Latvijoje būna daugiau nei penkias dienas.
61.5 4 padengia visas su gydymu susijusias išlaidas, jei asmeniui patvirtinama COVID – 19 infekcija“.

Informacijos šaltinis


Back
Call